Účtování přeložky vodovodu

Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat přeložku vodovodu. Můžu účtovat do nákladů? Přeložku jsme provedli jak z důvodu opravy vedení, ale i plánované výstavby silážní jámy. Samozřejmě bych raději zaúčtovala do nákladů, ale nevím jestli to není ze strany finančního úřadu napadnutelné.

Odpověď:

Dle § 47 odstavec 2 písmeno a) účetní vyhlášky se opravou odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Tazatel uvádí, že důvodem přeložky vodovodního řadu je výstavba silážní jámy.  Proto náklady na provedení přeložky nemohou být považovány za opravu, ale budou vstupovat do pořizovací ceny silážní jámy.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.