Účtování nájmu u přeměny odštěpením

Dotaz:

Dceřiná společnost a.s., jejímž 100% vlastníkem je matka s.r.o. rozděluje odštěpením část svého majetku matce. Konkrétně jde o nemovitosti. Rozhodný den rozdělení je 1.1.2018, projekt rozdělení 10.9.2018, zápis v katastru nemovitostí k 1.11.2018. V účetnictví a.s. byly nemovitosti dosud odepisovány a nemovitosti byly matce pronajímány včetně DPH. K jakému datu budou nemovitosti vyřazeny z evidence a.s.? K 1.1.2018, tedy rozhodnému dni rozdělení nebo ke dni zápisu do katastru nemovitostí. Pokud je to datum rozhodného dne, budou se rušit zápisy účetních odpisů a bude se odepisovat v s.r.o.? Bude se rušit nájem včetně DPH a dělat dodatečná přiznání k DPH? Jak to bude s daňovými odpisy?

Odpověď:

Vlastnické právo k nemovitým věcem zapisovaných do katastru vzniká dnem vkladu do katastru dle § 1105 občanského zákoníku. Zákon o přeměnách však obsahuje speciální úpravu, která stanoví v § 59, že právní účinky přeměny nastávají ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku. To platí i pro okamžik přechodu vlastnického práva k nemovité věci, vlastnické právo přechází ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Zápis do katastru nemovitých věcí je v tomto případě pouze deklaratorní.

Z výše uvedených důvodů přestanou účastníci fúze evidovat nájem z pohledu DPH až ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, nikoliv od rozhodného dne. Účetní odpisy bude od rozhodného dne uplatňovat nástupnická společnost. Ta také bude pokračovat v daňových odpisech započatých dceřinou společnosti.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.