Účetní a daňové odpisy u technického zhodnocení

Dotaz:

Dobrý den, naše společnost vlastní administrativní budovu, kde probíhalo po pořízení budovy v roce 2015 technické zhodnocování,
Rok 2015 a 2016 účtovala daňová kancelář, která u této budovy provedla zařazení 1.1.2016 a TZ v roce 2016 zařazovala do užívání celkem 7 x včetně přepočtu měsíčních účetních odpisů (budova je účetně odepisována rovnoměrně, daňově zrychleně).
Je tento postup správný?
Jak případně má být správný postup a výpočty v účetním odepisování a také v daňovém (je zde možno daňově budovu zařadit 1.1. a potom TZ 31.12. téhož roku?) Moc děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Účetní odpisy vyjadřují opotřebení majetku v průběhu času. Způsob výpočtu účetních odpisů je plně v kompetenci účetní jednotky a měly by být stanoveny s ohledem na základní účetní zásady tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.
Účetní odpisy se u staveb obvykle stanovují podílem vstupní ceny a stanoveného počtu měsíců životnosti majetku. O účetních odpisech účtuje účetní jednotka od měsíce následujícího po pořízení majetku a účetní odpisy nelze přerušit.
Při dokončení technického zhodnocení se zůstatková cena navýší o vynaložené výdaje a účetní jednotka pokračuje se dále v odpisování ze zvýšené ceny. Zůstatková cena se zvyšuje vždy při dokončení technického zhodnocení a tak může dojít k přepočtu účetních odpisů i několikrát ročně.
Daňové odpisy jsou na rozdíl od odpisů účetních svázány pravidly stanovenými zákonem o daních z příjmů. V prvním roce odepisování je technické zhodnocení součástí vstupní ceny a v následujících letech zvyšuje vstupní, případně zůstatkovou cenu v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.
Administrativní budova tazatele měla být zařazena do majetku v roce 2015, k datu právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a následujícím měsícem mělo být započato o účtování účetních odpisů. V průběhu roku 2015 účetní jednotka měla zvyšovat účetní zůstatkovou cenu o dokončené technické zhodnocení a navyšovat tak i měsíční účetní odpisy.
K 31.12.2015 měly být vypočteny daňové odpisy, jejichž základem v prvním roce odpisování byl součet vstupní ceny a dokončených technických zhodnocení.
Následující rok účetní jednotka pokračuje v účtováním účetních odpisů, které navyšuje o další technická zhodnocení dokončená v roce 2016 a k 31.12.2016 vypočte daňové odpisy. Ve druhém a následujích letech technické zhodnocení již nevstupuje do vstupní ceny, ale základem pro výpočet daňový odpisů je takzvaná zvýšená zůstatková cena. To má vliv na použití koeficientu pro výpočet odpisů.
Volba způsobu daňového odepisování je zcela v kompetenci účetní jednotky. Účetní jednotka může volit mezi rovnoměrným a zrychleným daňovým odepisováním. Přičemž u staveb je obvyklejší rovnoměrný způsob odepisování, protože u zrychleného způsobu se na rozdíl od rovnoměrného odepisování při každém dokončeném technickém zhodnocení navyšuje doba odepisování znovu o dalších 30, případně 50 let.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA