TZ budovy, dotace, účtování souvisejících nákladů

Datum: 25.09.2021

Dotaz:

Dobrý den s.r.o.má v majetku budovu. Na nemov.bude provedeno techn.zhodnocení - zateplení, fasáda. Současně vyřizujeme žádost o dotaci. Obdrželi jsme fakturu za zpracování projekt.dokumentace a dále fakturu za architektonickou studii fasády. Jak tyto dvě faktury zaúčtovat ? Budou součástí TZ ? Děkuji

Odpověď:

Náklady související s pořízením hmotného majetku stanovují účetní předpisy. Konkrétně pro podnikatele je to vyhláška č. 500/2002 Sb.

 

V § 47 je uvedeno, že součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nebo jeho části a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení je cena, za kterou byl majetek pořízen. Zejména náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce.

Projektové práce včetně architektonické studie budou zcela jistě součástí nákladů na pořízení technického zhodnocení a budou účtovány na účet 042 – pořízení dlouhodobého majetku.

 

Současně, dle §47 odstavec 6 účetní vyhlášky, se ocenění technického zhodnocení sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.