Tvorba opravných položek

Datum: 10.12.2003

Dotaz:

K pohledávce, která byla splatná 5/99 byla vytvořena zák. opravná položka do výše 33 % (MD 558/D 391). V dalších letech nedošlo k žádné úhradě, proto v 4/03 bylo podáno trestní oznámení k Městskému soudu k Praze. Je správné dotvoření zák. OP do výše 100 % (od doby splatnosti uplynulo více než 40 měsíců)? Dochází tímto podáním k prodloužení promlčecí doby? Vymahatelnost pohledávky bude obtížná, protože zástupce žalované společnosti je ve výkonu trestu. Kdy lze pohledávku odepsat?

Odpověď:

Zákon o daních příjmů § 24 odstavec 2 písmeno i) stanoví, že pro daňové účely lze tvořit jen takové opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Tento předpis stanovuje pravidla pro tvorbu několika druhů opravných položek. Předpokládám, že tazatel tvoří opravné položky k nepromlčené pohledávce splatné po 31.prosince.1994 dle § 8a zákona o rezervách.
Dle tohoto ustanovení se povolená výše tvorby opravné položky odvozuje od doby, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky.
Pokud eviduje poplatník nepromlčenou pohledávku s dobou po splatnosti delší než 12 měsíců, může dle ustanovení § 8a odstavec 1 písmeno b) zákona o rezervách vytvořit opravnou položku až do výše 33% hodnoty pohledávky. Zde zákon neklade poplatníkovi žádné jiné podmínky.
Vyšší opravné položky než 33 %, lze vytvářet k pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení nebo soudní řízení a nebo správní řízení jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva. Tato podmínka je stanovena v § 8a odstavec 2 zákona o rezervách.
Na základě trestního oznámení může policejní orgán zahájit trestní stíhání, ale v žádném případě podání trestního oznámení se nezahajuje rozhodčí, soudní nebo správní řízení.
Z těchto důvodů není tvorba daňových opravných položek nad hranici 33% hodnoty pohledávky opodstatněná.

Jestliže se poplatník rozhodne pohledávku odepsat, je pro něj nejvýhodnější provést odpis těsně před jejím promlčením, to znamená v době, kdy je vytvořena opravná položka v nejvyšší možné zákonné výši. V tomto případě, s využitím ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno y bod 5 druhá věta) zákona o daních z příjmů, je hodnota pohledávky daňovým nákladem do výše opravné položky tvořené dle zákona o rezervách. Zbylou část pohledávky je nutno odepsat do nedaňových nákladů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.