Technologie - samostatná věc nebo součást stavby

Datum: 30.03.2020

Dotaz:

Objekt jako trvalá stavba byl zkolaudován pro výrobu plastových obalových materiálů. Vlastní výrobní zařízení nemá základ v podlaze objektu, ale je ustaveno do ocelové nosné konstrukce, jejíž cena pořízení je 2 mil. Kč. Nosná konstrukce je pevně spojena s podlahou a stěnami budovy a nese i lávky pro obsluhu tohoto a dalších výrobních zařízení. Jedná se v případě ocelové nosné konstrukce z hlediska účetních a daňových předpisů o: - součást výrobního zařízení pro výrobu obalových materiálů (CZ-CPA: 28.96.10; 2. daňová odpisová skupina) nebo - samostatnou movitou věc – ocelovou konstrukci (CZ-CPA: 25.11.23; 3. daňová odpisová skupina) nebo - technické zhodnocení budovy (CZ-CC: 125111; 5. daňová odpisová skupina)? Děkuji za odbornou odpověď, včetně odkazu na konkrétní ustanovení příslušné právní normy.

Odpověď:

Právní normou, která stanoví co je či není součástí stavby pro účely daňového odepisování je zákon o daních z příjmů.  V příloze č. 1 pod odkazem +++++) zákon uvádí:

Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

Naopak dle § 26 odstavec 2 se za samostatné hmotné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

Nosná konstrukce výrobního zařízení nebývá zpravidla součástí výrobní haly. Výrobní haly mohou obvykle plnit svou funkci i bez nosné konstrukce výrobního zařízení. Výjimkou mohou být například čističky odpadních vod, kde je technologie součástí haly, protože stavba haly pro ČOV je natolik specifická, že by bez technologie svůj účel neplnila.

Jako samostatnou věc by bylo možné zařadit ocelovou konstrukci, pokud by umožňovala i jiné samostatné využití. Například při změně výrobního programu by bylo možné pod ní zavěsit jinou technologickou linku. Pokud tomu tak není a ocelová konstrukce slouží jen pro danou výrobní linku je její součástí.

Zatřídění nosné konstrukce nelze rozhodovat v účtárně, případně v redakci časopisu. Pro tyto účely doporučujeme klást otázky technikům, případně znalcům. Ti sice neurčí, zda dané zařízení je součástí haly, ale mohou se vyjádřit k otázce, zda lze halu po demontáži ocelové konstrukce využívat i k jiným účelům, případně zda lze ocelovou konstrukci využít pro jinou výrobní technologii. Na základě těchto odpovědí, lze potom spolehlivě majetek do odpisové skupiny zatřídit.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.