Technické zhodnocení u majetku odepisovaného mimořádnými odpisy

Datum: 14.04.2021

Dotaz:

V lednu 2021 jsme zařadili do dlouhodobého majetku technologii ve 2. odpisové skupině a použili mimořádné odpisy. V dubnu byla provedena na technologii úprava za cca 6 mil. Kč. Jedná se tedy o technické zhodnocení, a tudíž je nutné ho odpisovat samostatně vzhledem k mimořádným odpisům? Nebo se jedná o zvýšení původní ceny a můžeme pokračovat v odpisování na původní kartě, kdy dle zákona o daních z příjmů nejde v roce pořízení o technické zhodnocení, ale o zvýšení původní pořizovací ceny?

Odpověď:

U majetku odepisovaného prostřednictvím mimořádných odpisů se technické zhodnocení odepisuje vždy jako samostatný hmotný majetek rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy bez ohledu na období, ve kterém je technické zhodnocení dokončeno. Uvedené pravidlo vyplývá z ustanovení § 30a odstavec 5 zákona o daních z příjmů, které je speciální vůči § 29 upravující vstupní cenu hmotného majetku obecně.

Poplatník bude technické zhodnocení odepisovat na samostatné kartě a technické zhodnocení nezvýší vstupní cenu majetku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.