Technické zhodnocení pronajatého majetku u dědice

Dotaz:

Podnikatel měl pronajaté nebytové prostory a hradil technické zhodnocení se souhlasem pronajímatele.
Technické zhodnocení ještě nebylo zařazeno do užívání, tudíž nebylo ještě odepisováno.
Podnikatel v březnu 2017 zemřel a jeho syn se rozhodnul pokračovat v jeho podnikání a uzavřel s pronajímatelem novou smlouvu o nájmu, kde pronajímatel souhlasí s technickým zhodnocením nájemce.
Dědické řízení ještě nebylo ukončeno. V případě, že syn bude dědic, může následně pokračovat v technickém zhodnocení otce a po zařazení technického zhodnocení ho odepisovat i z částky hrazené zemřelým otcem nebo musí dojít k vypořádání s pronajímatelem?
Pokud by se technické zhodnocení muselo vypořádat, tak ke dni před skončením dědického řízení?

Odpověď:

Technickým zhodnocením rozumí zákon o daních z příjmů výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč. Z uvedené definice vyplývá, že technické zhodnocení není majetek, jedná o výdaje, se kterými daňové právo pro účely zdaňování nakládá JAKO s majetkem. Vynaložené výdaje mohou vstupovat do dědického řízení pouze jako pohledávka zůstavitele za pronajímatelem.
Pronajímatel by měl postupovat dle § 23 odstavec 6 zákona o daních z příjmů a to k ukončení nájmu, tedy ke dni úmrtí nájemce. Pronajímatel buď uhradí částky vynaložené nájemcem, nebo si zvýší základ daně o nepeněžní příjem.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.