Technické zhodnocení na cizím majetku

Datum: 06.12.2020

Dotaz:

Společnost (plátce) si pronajímá pro podnikatelské účely nebytový prostor od pronajímatele - fyzické osoby. Na tomto prostoru chce v souladu s písemným souhlasem pronajímatele uskutečnit technické zhodnocení (stavba kuchyňky, sociálky) v hodnotě cca 300 tis. Kč. Technické zhodnocení by dodal jiný plátce DPH v režimu reverse charge, společnost (plátce) by DPH odvedla i uplatnila v plné výši. Co by nastalo v případě, že by pronájem skončil a technické zhodnocení by ještě nebylo odepsané? A stalo by se to v období do 10 let od zařazení technického zhodnocení? Uvažuji správně, že pokud by společnost technické zhodnocení v zůstatkové hodnotě "prodala" pronajímateli (a ten by s tím souhlasil) a z této zůstatkové hodnoty by odvedla DPH, že už by nemusela řešit úprava odpočtu daně na vstupu?

Odpověď:

Při ukončení nájmu bude zůstatková cena doposud neodepsaného technického zhodnocení na straně nájemce daňovým nákladem pouze do výše přijaté náhrady od pronajímatele.

Z pohledu DPH je přijatá náhrada od pronajímatele předmětem daně dle §14 odstavec 1 zákona o DPH a nájemce nebude již provádět úpravu odpočtu daně na vstupu. Povinnost upravit původně uplatněný odpočet daně by měl nájemce pouze pokud by se s pronajímatelem nevyrovnal.

 

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.