Stavba parkoviště na vlastním pozemku

Dotaz:

Jsme s.r.o., plátce DPH. Na vlastním pozemku (orná půda) jsme vystavěli parkoviště. Všechny náklady související s pořízením účtujeme na 042, po zařazení přeúčtujeme na 021 (do 5. odpisové skupiny jako CC-CZ211233). Co bude podkladem pro zařazením do užívání? Jak se nakládá s částí pozemku, na které vzniklo parkoviště? Parkoviště bude sloužit pro zaměstnance a obchodní partnery. Můžeme si z došlých faktur uplatnit nárok na odpočet DPH?

Odpověď:

Stavba parkoviště bude zařazena jako dlouhodobý majetek a odepisována po jejím dokončení a splnění technických funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro užívání. Tím může být zejména udělení kolaudačního souhlasu.

Část pozemku, na kterém vzniklo parkoviště, bude poplatník i nadále evidovat na kartě majetku a na účtu 031 – pozemky. Po dokončení zařadí poplatník stavbu parkoviště na samostatnou kartu a započne s odepisováním.

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty lze uplatnit při splnění obecných podmínek zákona o DPH uvedených v § 72.  Jednou z hlavních podmínek je, aby majetek (parkoviště) bylo používáno pro účely uskutečňování zdanitelných plnění s nárokem na odpočet.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.