Stanovení sazby daně z nemovitých věcí u staveb

Datum: 08.09.2021

Dotaz:

Fyzická osoba koupila nemovitost, stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení. V následujících dvou letech došlo ke stavebním úpravám a následně vydáno kolaudační rozhodnutí se zápisem rodinný dům se 4 bytovými jednotkami k trvalému bydlení. Tuto nemovitost pronajala společnosti s ručením omezeným a ta ji využívá jako apartmány určené k pronájmu. Nemovitost u vlastníka není součástí obchodního majetku a příjmy za pronájem nemovitosti jsou zdaňovány v § 9 ZDP. Přiznání k dani z nemovitých věcí předkládá vlastník nemovitosti, který nemovitost "pouze" pronajímá. Jakou sazbu použije při vyplňování přiznání? Jedná se o podnikání nebo o zdanění stavby sloužící k potřebám bydlení? Při vyplnění přiznání použije při určení druhu stavby písmeno H-budova obytného domu nebo písmeno O-ostatní druhy podnikání?

Odpověď:

Zákon o dani z nemovitých věcí rozlišuje sazbu daně dle skutečného užívání stavby. Pro stanovení výše daně není podstatný vztah mezi nájemcem a podnájemcem –  v daném případě vztah mezi vlastníkem a společností s ručením omezeným.
V úvahu připadají tři možné režimy zdanění.
•    Apartmány jsou dlouhodobě pronajaty za účelem trvalého bydlení. Budova bude zdaněna jako obytný dům dle § 11 odstavec 1 písmeno a).
•    Apartmány jsou dlouhodobě pronajaty za účelem rodinné rekreace. Sazba daně pro budovy užívané pro rodinnou rekreaci se určí dle § 11 odstavec 1 písmeno b).
•    Apartmány jsou pronajímány pro krátkodobé ubytování. Poskytuje se zde ubytovací služba a sazba daně se určí dle § 11 odstavec 1 písmeno d) bod 3 pro ostatní druhy podnikání.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.