Stanovení ceny darem nabyté nemovitosti při vložení z RČ do IČ

Datum: 14.11.2022

Dotaz:

Fyzická osoba nabyla darem v červnu 2022 nemovitost od rodinného příslušníka. V srpnu 2022 se rozhodla tuto nemovitost vložit do svého IČ (obchodní majetek) a v rámci § 7 ZDP - podnikatelská činnost, používat k pronájmu. FO nemovitost vložila za cenu stanovenou podle zákona o oceňování majetku - tedy cenu stanovenou odhadcem. Bude moct z této znalecké ceny v IČ odepisovat? (Darem to nabyla FO RČ a nikoliv FO IČ).

Odpověď:

Příjem ve formě darovaného majetku je dle § 10 odstavec 3 písmeno c) bod 1 osvobozen od daně z příjmů, pokud se jedná o dar od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. V dotazu není uvedeno přesně od jakého rodinného příslušníka fyzická osoba nemovitý majetek obdržela. Pokud byl dárce osobou vyjmenovanou v § 10 odstavec 3 písmeno c) bod 1 ZDP bude příjem u obdarovaného osvobozen.

Majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno, případně nebylo předmětem daně, je dle § 27 písmeno j) ZDP vyloučen z daňového odepisování. Na tuto skutečnost nemá vliv ani následný vklad nemovitosti do obchodního majetku fyzické osoby.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.