Společný nájem manželů

Datum: 23.12.2003

Dotaz:

Podnikám s manželem v jedněch nebytových prostorách. Každý máme své IčO a vedu každému svoje účetnictví. Můžeme mít společnou smlouvu na tyto nebytové prostory a platit nájem na půl, nebo musíme mít každý svoji smlouvu nájemní, i když se jedná o tytéž prostory?

Odpověď:

Zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor nestanovuje žádné specielní podmínky manželům pro uzavírání nájemní smlouvy. Manželé mohou uzavřít nájemní smlouvu a společně nebytový prostor užívat, nebo mohou mít každý svou nájemní smlouvu a na určitý nebytový prostor.
Vzhledem ke skutečnosti, že tazatelka uvádí, že užívají s manželem jeden nebytový prostor bude vhodnější uzavřít jednu nájemní smlouvu dohromady.
Otázkou je, zda nájemné hrazené dohromady manžely je daňovým výdajem. Zákon o daních z příjmů v § 24 odstavec 2 písmeno h) uvádí, že nájemné je daňovým výdajem. V tomto ustanovení již nejsou žádné jiné podmínky, které by se týkaly daného případu.
Dále je v § 24 odstavec 1 uvedeno, že výdaje je možno odečíst v prokázané výši pokud slouží k dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Manželé proto musí stanovit poměr, jakým nebytový prostor slouží k dosahování zdanitelných příjmů manželce a manželovi a tímto poměrem uplatňovat do svých daňových výdajů nájemné.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.