Směna pozemku vs. skutečné výdaje

Datum: 25.04.2022

Dotaz:

V 3/2021 byla občanem provedena směna pozemků mezi 2 občany a z ní vznikl pro nás "nepeněžní příjem" ve výši 700 tis. Tento je potřeba zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 v § 10. Proti tomuto příjmu budou uplatněny skutečné výdaje spojené s pozemkem ( přípojka, posudky, projekt ...). Je možno uplatnit jako daňový výdaje i pořizovací cenu směněného pozemku ? Pozemek byl zakoupen v roce 2017 za 400 tis. Kč a tudíž je významnou položkou příp.výdajů.

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů pohlíží na směnu shodně, jako na prodej. Příjmem ze směny je hodnota majetku nabytého směnou a výdajem je hodnota majetku do směny vloženého.

Příjem může být od daně z příjmu osvobozený, pokud poplatník vlastnil pozemek, který vkládá do směny, déle než 5 let. Pro nemovité věci nabyté od roku 2021 platí lhůta 10 let.

Tazatel nabyl pozemek v roce 2017 a směňuje ho po čtyřech letech. V daném případě není lhůta pro osvobození splněna a základem daně ze směny bude příjem ve výši 700 tis. snížený o výdaje. Výdajem bude jak vstupní cena pozemku do směny vloženého ve výši 400 tis. Kč, ale také skutečně vynaložené výdaje související s převáděným pozemkem.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.