Sazby DPH při hlavním a vedlejším plnění - montážní práce

Datum: 11.03.2021

Dotaz:

Obchodní společnost bude pro Domov důchodců zajišťovat na základě smlouvy o dílo dodání a montáž nové kogenerační jednotky včetně projektových prací. Vše je součástí smlouvy o dílo a je ve smlouvě o dílo i samostatně oceněné - tzn. cena projekčních prací, cena kogenerační jednotky a montážní práce s ní související. Domov důchodců je dle § 48, odst. 5, písm e) zákona o DPH stavbou určenou pro použití zařízení sociálních služeb, kde se používá první snížená sazba DPH. Použije se tato první snížená sazba pro DPH, jak pro zdanitelná plnění, kde bude při fakturaci uvedena montáž a dodání kogenerační jednotky tak i v případě, kdy budou dle platebního kalendáře na začátku plnění smlouvy o dílo fakturovány projekční práce, kterou jsou součástí smlouvy o dílo.

Odpověď:

Obecně se při poskytování služeb používá základní sazba DPH ve výši 21%. Výjimkou mají již dokončené stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení, tedy i domovy důchodců. Stavební a montážní práce na uvedených stavbách jsou zařazeny do první snížené sazby 15%.

Projekční práce nejsou stavební ani montážní prací, proto jsou-li účtovány samostatně podléhají základní sazbě DPH. Jiný režim mohou mít projekční práce poskytované v souvislosti se stavebními pracemi. Zde se uplatní princip hlavního a vedlejšího plnění, které vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora:

Za určitých okolností musí být několik plnění, která by mohla být poskytnuta odděleně, považováno za jediné plnění, pokud tato plnění nejsou samostatná. Je tomu tak například tehdy, když jedno nebo více plnění představují hlavní plnění a zbývající plnění představují vedlejší plnění sdílející s hlavním plněním stejný daňový režim.

 Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek. Dále se jedná o jediné plnění, pokud dvě nebo více dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých plátcem jsou tak těsně spojeny, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé.

 Z pohledu aplikace DPH je třeba uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního. Pro určení, zda určité služby představují jedno plnění, či nikoli, přitom není rozhodující skutečnost, že je fakturována pouze jedna cena.

Projekční práce při rekonstrukcích budov nepředstavují pro zákazníka účel, pouze umožňují provedení služby hlavní – dodávky stavebních prací. Z toho důvodu se bude sazba projekčních prací jakožto služby vedlejší řídit daňovým režimem služby hlavní (stavební práce) a celé plnění bude účtováno v první snížené sazbě DPH.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.