Sazba DPH u stavebně-montážních prací zemědělské usedlosti

Datum: 21.06.2021

Dotaz:

Jaká se uplatní sazba DPH při stavebně-montážních prací u objektu, který je v katastru zapsán jako "zemědělská usedlost"? V tomto objektu rodina skutečně bydlí, mají tam trvalé bydliště, podle fotodokumentace je to rodinný dům. Dům splňuje podmínku sociálního bydlení.

Odpověď:

První snížená sazba daně z přidané hodnoty se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě rodinného domu. Aby bylo možno sníženou sazbu uplatnit musí být splněny obě dvě podmínky zároveň. Prováděné práce musejí mít povahu prací stavebních a montážních a současně jimi dotčené stavby pro bydlení musejí být dokončené.

Rodinný je v zákonu o DPH definován odkazem na katastrální předpisy. Tímto předpisem je podle důvodové zprávy zákon č. 256/13 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a zejména prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, jejíž příloha č. 4 předmětné stavby přímo definuje a odkazuje přitom na vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:

Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).

Pokud zemědělská usedlost splňuje podmínky stanovené ve vyhlášce 501/2006 Sb., může být považována za rodinný dům i z pohledu zákona o DPH a u stavebních prací bude použita první snížená sazba daně z přidané hodnoty.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.