Sazba DPH při stavebních pracích na RD - dodání materiálu

Datum: 10.09.2021

Dotaz:

Společnost s r. o., plátce DPH se živnostenským oprávněním "Přípravné a dokončovací stavební práce", nakoupí materiál na opravu RD - neplátce DPH např. za 50 000,- Kč bez DPH (DPH si nárokuje 21%) . Na faktuře pro odběratele uvádí : Náklady na materiál - Kč 50 000 +15% DPH a pomocné stavební práce Kč 2200+15% DPH. Opravu samotnou provádí někdo jiný se ŽL na zednické popř. tesařské práce. Může takto fakturovat na RD s 15%, když má ŽL jen na "Přípravné a dokončovací stavební práce"? A když takový postup uplatní u odběratele plátce DPH ne na RD, zda lze dle Klasifikace produkce uplatnit režim PDP dle §92?

Odpověď:

První snížená sazba daně ve výši 15% se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. Snížená sazba se uplatní i na dodávky materiálu, který je v souvislosti s poskytovanými pracemi dodáván.

Z dotazu není jasné, zda osoba, které opravu provádí jedná jako samostatný dodavatel, který stavební práce fakturuje přímo investorovi, nebo práce jako subdodavatel fakturuje tazateli.

Pokud je tazatel v postavení generálního dodavatele, tak správně fakturuje stavební práce včetně materiálu ve snížené sazbě daně. Pravděpodobně se zde jedná o neoprávněné podnikání, které ale nemá na výši sazby DPH vliv.

V druhé variantě tazatel dodává investorovi jen dokončovací práce včetně materiálu a dále dodává pouze materiál bez stavebních prací. Samostatná dodávka materiálu nesplňuje podmínku stanovenou v § 48 odstavec 1) zákona o DPH a musí být účtována v základní sazbě DPH.

Obdobný postup se uplatní i v případě, kdy investor bude plátcem DPH. Dodávky stavebních prací včetně spotřebovaného materiálu budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Samostatně dodaný materiál bude podléhat základní sazbě daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.