Sazba daně u rekonstrukce koupelny v domě pro bydlení

Dotaz:

Naše firma bude provádět rekonstrukci koupelny v rodinném domě. Tento je však v katastru nemovitostí zapsán jako objekt k bydlení a ne jako rodinný dům. Zákon o DPH v § 48 odkazuje na právní předpisy upravující katastr nemovitostí, kde objekt k bydlení není uveden. Čím tedy mohu doložit oprávněnost uplatnění snížené sazby DPH? Nechat zákazníka podepsat nějaké prohlášení? Měli byste k dispozici nějaký vzor?

Odpověď:

První sníženou sazbu daně (15% ) uplatní plátce při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení.

Stavbou pro bydlení se rozumí dle § 48 odstavec 2) rodinný a bytový dům a dále obytné prostory.

 

Uvedené stavby definuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o  obecných požadavcích na využívání území takto:

 

  • Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
  • Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví .

 

Pokud firma tazatele bude provádět rekonstrukci koupelny v budově splňující výše uvedené podmínky, bude stavební práce včetně dodávky materiálu účtovat se sazbou DPH 15%. Odpovědnost před správcem daně leží vždy na plátci. Čestným prohlášením lze přenést odpovědnost za určení parametrů stavby na objednavatele a následně na něm případný doměrek DPH vymáhat.

 

Vzor čestného prohlášení.

 

Dle §48 odst. 1  zákona o DPH, lze uplatnit první sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce  provedeny na již dokončeném objektu, který je stavbou pro bydlení.

 

Stavbou pro bydlení se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., rozumí bytový a rodinný dům.

 

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

 

Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví .

 

 

Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.

 

Odběratel jako svoji smluvní povinnost sděluje dodavateli, že objekt, ve kterém byly stavební nebo montážní práce provedeny, je dle vyhlášky 501/2006 sb. stavbou pro bydlení.

 

Toto prohlášení poskytuje odběratel dodavateli pro účely uplatnění první snížené DPH a dokazování v daňovém řízení. Správné určení charakteru objektu pro účely DPH je smluvní povinností odběratele. Odběratel bere na vědomí, že pokud charakter objektu určil chybně, odpovídá dodavateli za škodu podle § 2913 Občanského zákoníku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.