Rozdělení domu na jednotky a jeho následný prodej

Datum: 21.08.2018

Dotaz:

Společnost s r. o. koupila v roce 2008 v dražbě dům, bez DPH. Je to starý dům, dříve sloužil jako hotel, později jako ubytovna. S. r. o. v něm vybudovala několik bytových a nebytových jednotek. Uplatňuje odpočty DPH u stavebních prací a služeb. Rekonstrukci financuje z půjček společníků. Následně s. r. o. rozdělí dům na jednotky s byty a nebytovými jednotkami a stane se namísto domu vlastníkem 12 jednotek v domě. Má to nějaký daňový dopad? Společníci mají pohledávky z půjček a ti je jako kupující jednotlivých jednotek započtou proti kupní ceně. Jak je to s DPH, když s. r. o. prodá byty v roce 2019 společníkům, neplátcům DPH? Musí je prodat s DPH a v jaké výši? A jak bude s. r. o. prodej danit daní z příjmu?

Odpověď:

Rozdělení budovy na jednotky daňové dopady mít nebude. Vlastník domu (s.r.o.) rozdělí poměrem zůstatkovou cenu budovy na nově vzniklé jednotky a bude pokračovat s odepisováním.

 

V roce 2019, kdy dojde k prodeji, bude výnosem společnosti cena, za kterou budou jednotky prodány. Prodejní cena se nesmí lišit od ceny, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích.

Současně s prodejem dojde k vyřazení jednotek a do nákladů bude zaúčtována zůstatková cena prodaných jednotek. Do základu daně z příjmů společnosti bude vstupovat rozdíl mezi prodejní cenou a daňovou zůstatkovou cenou jednotek.

 

Převod jednotek plátcem DPH podléhá dani z přidané hodnoty ve výši 21%. Výjimkou bude převod jednotek o podlahové ploše do 120m2, u kterých se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15%.

Osvobozené budou pouze jednotky v budově, u které uběhlo více jak 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od podstatné změny dokončené stavby. Pětiletá lhůta začíná znovu běžet v případě, že byla provedena podstatná změna dokončené stavby. Podstatnou změnou stavby jsou nástavby o více než jedno podlaží, přístavby, které navýší podlahovou plochu stavby o více než 50 % a dále úpravy přesahující hodnotu 50% ceny stavby.

Při prodeji jednotek osvobozených od DPH má plátce povinnost vrátit dříve uplatněnou daň z přidané hodnoty. DPH se vrací z technických zhodnocení, provedených v době do 10ti let před prodejem a to ve výši 1/10 za každý rok, který zbýval do konce desetileté lhůty. Daň z přidané hodnoty nárokované u oprav a údržby se nevrací.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.