Režim DPH u náhrad od oprávněného ze služebnosti

Dotaz:

Jsme vlastníky pozemku zatíženého věcným břemenem cesty. Podle § 1263 OZ máme právo, aby oprávněné osoby přispívaly poměrně na náklady na zachování a opravy pozemku a podle § 127, odst. 3 OZ máme právo, aby oprávněné osoby přispívaly poměrně k udržování pozemku. My jako vlastník, jsme plátci DPH, oprávnění (je jich více) jsou i nejsou plátci DPH. V jakém režimu z hlediska zatížení DPH se bude řešit náš požadavek na oprávněné osoby na poskytnutí finančního plnění z tohoto titulu?

Odpověď:

Dle § 1263 nese náklad na zachování a opravy věci oprávněná osoba. Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet. Z občanského zákoníku tedy plyne povinnost provádět opravy přímo oprávněné osobě. Pokud opravy provádí přímo vlastník a dostává za ně úplatu, vykonává v podstatě službu pro oprávněnou osobu a služby jsou předmětem daně z přidané hodnoty a budou účtovány v základní sazbě DPH.

Výjimkou může být přeúčtování, které je uvedeno v § 36 odstavec 11 zákona o DPH: Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.

Půjde však o ojedinělé případy, kdy by vlastník pozemku uhradil fakturu za údržbu zeleně vystavenou přímo na oprávněnou osobu a takto vzniklý náklady by si přefakturovali. Domnívám se, že tyto případy v praxi nevznikají.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.