rezerva na pořízení nemovitosti

Datum: 04.12.2003

Dotaz:

Jsme sdružení fyzických osob zabývající se tepelnými průmyslovými izolacemi, účtující v jednoduchém účetnictví a měli by jsme zájem si v příštím roce koupit nemovitost a používat jí jako sklad materiálu. K dnešnímu dni není jasné zda se se stávajícím majitelem nemovitosti dohodneme na koupi a na výši ceny (předpokládáme cca 500 000 Kč). Je možné si na tuto koupi vytvořit finanční rezervu a tím se vyhnout zdanění výše uvedené částky v daňovém přiznání za letošní rok? V případě, že je to možné, tak za jakých podmínek a jaké doklady k tomu musíme mít

Odpověď:

Tvorbou rezerv vyjadřují účetní jednotky míru předvídaného rizika a možné ztráty. Zákon o účetnictví neomezuje poplatníky v druzích a tvorbě rezerv.
Tazatel má jistě v úmyslu tvořit takové rezervy, které by byly daňovým nákladem.
Zákon o daních příjmů § 24 odstavec 2 písmeno i) stanoví, že pro daňové účely lze tvořit jen takové rezervy, jejichž způsob tvorby a výši stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Tento předpis stanovuje pravidla pro tvorbu několika druhů rezerv, například bankovní rezervy, rezervy v pojiš»ovnictví, rezervy na opravy hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost.
Jak je zřejmé, daňové rezervy na z koupi nemovitosti vytvářet nelze.

Po pořízení nemovitosti se účastníci sdružení stanou podílovými spoluvlastníky dané haly a každý bude daňově uplatňovat odpisy ze svého spoluvlastnického podílu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.