Rezerva na opravu stroje

Datum: 09.02.2004

Dotaz:

Může podnikatel účtující v jednoduchém účetnictví tvořit rezervu na opravu stroje, který eviduje v knize DHM, odpisuje ve 2. odpisové skupině? Rezervu vytvoří v r. 2003, plánovaná oprava bude provedena v roce 2005 a v roce 2006.

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů § 24 odstavec 2 písmeno i) stanoví, že pro daňové účely lze tvořit jen takové rezervy, jejichž způsob tvorby a výši stanoví zákon o rezervách. Podmínky pro tvorbu rezerv na opravu jsou uvedeny v § 7 tohoto zákona.

Dle tohoto ustanovení je možné tvořit rezervu na opravu stroje zaúčtovaného v jednoduchém účetnictví a v roce 2004 vedeného v daňové evidenci.
Stroj je zařazen ve druhé odpisové skupině a proto maximální doba tvorby je 3 zdaňovací období. Pokud poplatník rezervu začne tvořit v roce 2003 a plánuje provedení opravy v roce 2005 bude tvořit rezervu dvě zdaňovací období, což je minimální zákonem připuštěná doba tvorby rezerv na opravu.
Poplatník zahájí opravu v roce 2005 a oprava musí být skončena nejpozději do konce roku 2006. Pokud by se oprava pokračovala déle, je poplatník povinen rezervu na konci roku 2006 rozpustit.
Druhá možnost daná zákonem je, že poplatník zahájí opravu až v roce 2006 a potom je nutno opravu dokončit nejpozději v roce 2007.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.