Pronájem sdílených kanceláří – DPH

Datum: 17.10.2022

Dotaz:

Společnost, plátce DPH, si pronajímá kancelářský prostor, který upravila a nyní nabízí jako sdílený prostor s několika možnostmi využití. Sdílený stůl na 1 den/ týden/ měsíc. U sdíleného stolu tak může sedět plátce i neplátce DPH najednou. Dále pak uzavřenou kancelář nebo pronájem zasedací místnosti. Jednu z kanceláří využívá sama společnost. Uplatňuje nárok na odpočet daně v případě nákupu kancelářského vybavení i v rámci nájmu celého prostoru. Má klient možnost zvolit režim zdanění při fakturaci svých služeb pro plátce či neplátce DPH?

Odpověď:

Definice pojmu nájem vychází z judikatury Evropského soudního dvora EU. Zejména se v těchto souvislostech zmiňuje rozhodnutí v případu Sinclair Collis. Soud v rozhodnutí stanovuje základní prvky, které jsou vlastní nájemním smlouvám:

  • vymezení předmětu nájmu, tj. přesné určení části nemovitosti, jež je pronajata a
  • volný přístup nájemce do najatých prostor, přístup například nemůže být omezován otvíracími hodinami pronajímatele.

Je pravděpodobné, že služba spočívající v poskytnutí sdíleného stolu nebude splňovat podmínky nájmu a bude z pohledu daně z přidané hodnoty obecnou službou zdaňovanou v základní sazbě daně.

 

Pokud se jedná o skutečný nájem nemovité věci, ten je s určitými výjimkami osvobozen od daně z přidané hodnoty. Výjimky jsou uvedené v § 56a odstavec 1 a 3 zákona o DPH.

Jedná se zejména o krátkodobé nájmy s dobou trvání nepřetržitě nejvýše 48 hodin. Krátkodobé nájmy jsou zdaňovány vždy základní sazbou daně.

Nájem kancelářských prostor s dobou trvání delší než 48 hodin je od DPH osvobozen. Zákon zde dává plátci možnost volby.  Pronajímatel může na základě svého rozhodnutí nájem také zdanit základní sazbou 21% za předpokladu, že nájemcem je plátce DPH a najatý prostor bude nájemci sloužit pro jeho ekonomické činnosti. Nájem poskytovaný neplátcům DPH, případně plátcům pro jinou než ekonomickou činnost (například ubytování zaměstnanců) bude vždy od daně z přidané hodnoty osvobozen.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.