Pronájem nemovité věci - daň z příjmu

Dotaz:

Společnost s ručením omezeným, zabývá se realitní činností (zprostředkování pronájmu nemovitostí).
Tato společnost si sama pronajala objekt, který dále pronajímá, z čehož jí plyne příjem.
Je správný názor, že tento příjem se u s. r. o. daní stejně jako její příjmy plynoucí ze zprostředkování, a to daní z příjmů právnických osob?
2. Stejná situace, ale u fyzické osoby. Příjem plynoucí z "podpronájmu" nemovitosti se bude danit podle §7 - příjem ze živnosti, nebo podle § 10 - příjmy z pronájmu?

Odpověď:

Základ daně z příjmů právnických osob se dále nedělí na dílčí základy daně dle kategorií příjmů tak jako je známe u fyzických osob. Základem daně právnické osoby budou jak příjmy ze zprostředkování, tak i příjmy z pronájmu i podnájmu nemovité věci.
U fyzických osob rozlišuje zákon dílčí základy daně dle:
• § 6 - Příjmy ze závislé činnosti
• § 7 - Příjmy ze samostatné činnosti
• § 8 - Příjmy z kapitálového majetku
• § 9 - Příjmy z nájmu
• § 10 - Ostatní příjmy
Pro každý dílčí základ daně stanovuje zákon o daních z příjmů odchylná pravidla jeho výpočtu.
Příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí se u fyzických osob zahrnují do příjmů z nájmu podle § 9 zákona, nebo do příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona, jsou-li nemovité věci nebo byty vloženy do obchodního majetku.
Dle pokynu GFř D22 se příjmy z nájmu se rozumějí i příjmy plynoucí poplatníkovi v případě, kdy pronajímá nemovité věci (jejich části) nebo byty (jejich části) anebo movité věci, které má sám v nájmu či podnájmu. Proto i příjmy z podnájmu budou u fyzické osoby zdaňovány v kategorii příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Výjimku tvoří příjmy z příležitostného nájmu a podnájmu věci movité, které se zdaňují podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona a příjmů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA