Pronájem kanceláře v bytě

Datum: 22.02.2021

Dotaz:

Fyzická osoba, která je zároveň plátcem DPH, vlastní byt, ve kterém bydlí. V tomto bytě je současně zapsané i sídlo jejího s. r. o. - také plátce DPH. Od roku 2021 chce tato fyzická osoba pronajmout svému s. r. o. v bytě vymezenou plochu jako kancelář. 1) Na základě jakých parametrů určit nájemné - postačí m2? 2) Nájemné musí být s DPH či může být bez DPH? 3) Na jakém řádku v daňovém přiznání bude vykazovat FO a s. r. o. nájemné v případě uplatněného DPH? 4) Případný jakýkoliv prodej bytu je osvobozen od DPH u této FO plátce DPH?

Odpověď:

Společník a jeho společnost s ručením omezeným jsou považováni za spojené osoby. Nájemné sjednané mezi spojenými osobami by mělo být stanoveno ve stejné výši, jaké by bylo stanoveno nájemné mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Pro stanovení ceny nájmu části bytu je vhodné vycházet z ceny nájmu na m2 a plochy využívané společností s ručením omezeným.

Nájemné je od DPH osvobozeno. Od 1.1.2021 nemá plátce u nájmu bytu možnost zvolit režim zdanění. Fyzická osoba bude nájem vykazovat na řádku 50 daňového přiznání k DPH a SRO v přiznání nájem uvádět nebude.

Převod bytu je od DPH osvobozen, pokud od udělení kolaudačního souhlasu uběhlo více jak 5 let.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.