Pronájem areálu vlastnímu SRO 5/2019

Datum: 09.05.2019

Dotaz:

Fyzická osoba je vlastníkem rozsáhlého hospodářského areálu, který pronajímá do své s. r. o. (plátce DPH), která areál udržuje. Součástí správní budovy je i bytová část, kterou fyzická osoba dosud rovněž pronajímala do s. r. o., a nyní se do ní hodlá přestěhovat. Jaký daňový dopad (daň z příjmů, DPH) bude mít, že část správní budovy i areálu (přístupové cesty, společné prostory) bude využívána i pro soukromé účely? Jakým způsobem toto vyřešit, aby se předešlo daňovým problémům?

Odpověď:

Fyzická osoba nyní pronajímá celý hospodářský areál společnosti s ručením omezeným. Protože zamýšlí část areálu používat pro své soukromé potřeby, bude nutné zúžit nájemní smlouvu a předmětem nájmu budou jen prostory, které budou využívány pro činnost SRO.

Jedním z výdajů pronajímatele jsou odpisy. V letech, kdy je pronajatý celý areál, může pronajímatel uplatňovat 100% odpisů do výdajů. Při soukromém užití části hospodářského areálu bude nutné odpisy krátit. Vhodným kritériem pro krácení odpisů může být například poměr podlahových ploch pronajaté a soukromě užívaných částí.

Ve své praxi se občas setkávám s návrhy klientů, kteří v podobných situacích zvažují uzavírat se svým SRO podnájemní smlouvu. Vznikal by tím vztah, ve kterém by vlastník budovy byl současně i podnájemcem. Tento vztah ale není dle § 2215 odstavec 1) občanského zákoníku možný. Naopak podnájemcem by mohla být jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba odlišná od vlastníka budovy a nájemce, včetně osob blízkých vlastníkovi za předpokladu dodržení obvyklých cen.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.