Prodej výrobního areálu včetně přilehlých pozemků

Datum: 25.09.2020

Dotaz:

Prodali jsme výrobní areál s pozemky a nešťastně jsme měli ve smlouvě uvedeno jen DPH u výrobního areálu. Při zpracování přiznání k DPH jsem DPH odvedla i z ceny pozemku a vystavila daňový doklad odběrateli, který jej neakceptoval. Dle odběratele pozemky DPH nepodléhají. Já pozemky hodnotila jako funkční celek spojený se stavbou. Pozemky jsou o celkové výměře 10249 m2. Výrobní areál stojí na pozemku o výměře 3019 m2, dále je zde manipulační plocha o výměře 2478 m2, zastavěné plochy a nádvoří (zbořeniště) o výměře 931 m2 a ostatní plocha o výměře 3821 m2. Potřebovala bych se lépe orientovat co brát jako funkční celek spojený se stavbou. Zda sem lze zahrnout vše kromě ostatní plochy, která by tedy byla od DPH osvobozena? Nebo DPH podléhá pouze pozemek zastavěn výrobním areálem?

Odpověď:

Funkčním pozemkem, který bude mít stejný režim zdanění jako prodávaná stavba je dle § 48 odstavec 3 zákona o DPH pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou.

K určení, které pozemky náleží k funkčnímu celku se stavbou nijak neposlouží evidence parcelních čísel a údaje z katastru. Musí se jednat o pozemky, které jsou s budovou provozně a funkčně spjaty. Pozemky musí umožňovat užívání převáděné stavby.

Funkčním pozemek výrobního areálu bude zcela jistě pozemek s příjezdovou cestou, pozemek na kterém se manipuluje se zbožím. Do funkčního celku budou zahrnuty všechny pozemky, které byly s výrobním areálem využívány.

Naopak samostatný režim by mohlo mít přilehlé pole, které by bylo převáděno současně s areálem a jehož využití zcela nesouviselo s výrobním provozem.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.