Prodej stavebního pozemku územní samosprávným celkem

Datum: 02.07.2021

Dotaz:

Obec již má status plátce DPH. Provozuje čističku odpadních vod. V současné době investuje do obecních pozemků a chystá se pozemky prodat. Myslím si, že obec vstoupila do role "obchodníka" a je povinna odvést DPH z prodeje pozemků a má i nárok uplatnit DPH ze vstupů do této investice. Je moje domněnka správná?

Odpověď:

Předmětem daně z přidané hodnoty jsou až na výjimky transakce, které uskuteční osoba povinná k dani, která v tomto postavení při daném úkonu jedná. Obec při prodeji pozemků může jednat jak v postavení osoby povinné k dani, ale také v postavení běžného vlastníka (osoby nepovinné k dani), který se pouze zabavuje majetku prodejem. Pokud by obec jednala v postavení osoby nepovinné k dani, není prodej uskutečněn v rámci ekonomické činnosti a není předmětem daně z přidané hodnoty.

V daném případě obec buduje čističku odpadních vod, pravděpodobně i inženýrské sítě a přístupové komunikace. Vykonává tak ekonomickou činnost a vystupuje v postavení osoby povinné k dani a prodej pozemků bude podléhat dani z přidané hodnoty.

Problematika prodeje majetku plátcem DPH byla v lednu 2021 projednávána na koordinačním výboru č. 568/09.09.20 předloženém Olgou Holubovou a Ing. Milanem Langem. Doporučuji tazateli zápis z KOOV prostudovat. V zápisu jsou podrobně uvedeny příklady prodejů obecních pozemků, které předmětem daně nejsou.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.