Prodej stavebního pozemku s budovou k demolici

Datum: 10.04.2022

Dotaz:

Společnost prodává nemovitost s pozemkem, které má ve svém vlastnictví od roku 1986. Jedná se o budovu převážně s výrobním charakterem. V roce 2012 proběhla v třípodlažní budově rekonstrukce jednoho patra, které bylo předěláno z výrobních prostor na kancelářské prostory. Od roku 2012 na budově již neproběhly žádné rozsáhlejší rekonstrukce. Budoucí investor má záměr budovu zbourat a postavit na pozemku nový objekt pro svou podnikatelskou činnost. Nebude se jednat o výrobní činnost, měl by zde být obchod. Ještě před provedením vkladu nového majitele do katastru nemovitostí současný majitel (po dohodě s investorem) zažádal o povolení k demolici budovy. Povolení do doby provedení vkladu do katastru nemovitostí nebylo provedeno. Bude tento prodej osvobozen od DPH dle § 56 nebo bude muset prodávající odvést DPH? Případně může se u tohoto prodeje uplatnit režim přenesené daňové povinnosti DPH pro investora? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Režim zdanění nemovitých věcí je třeba posuzovat i s ohledem na záměry sledované smluvními stranami. V dané situaci nejde kupujícímu o pořízení výrobní haly, ale objektivním cílem je pořízení stavebního pozemku. Dodání stavebních pozemků je vždy předmětem zdanění dle § 56 odstavec 2 zákona o DPH a podléhá základní sazbě daně. Daň bude účtována v klasickém režimu.

Na rozdíl na dodání stavebního pozemku je dodání budovy po uplynutí pěti let od kolaudace osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Osvobození se také vztahuje na převod všech pozemků funkčně spojených s prodávanou budovou. Pokud by cílem investora bylo pořízení budovy, zákon o dani z přidané hodnoty umožňuje za souhlasu obou smluvních stran osvobozené plnění zatížit daní z přidané hodnoty. V tomto případě by daň byla účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.