Prodej pronajímaných bytů manželce

Datum: 10.11.2019

Dotaz:

Dobrý den, tímto bychom Vás požádali o zodpovězení dotazu týkajícího se dále popsané problematiky. Manžel již dlouhodobě pronajímá byty činžovního domu. Příjmy z pronájmu zdaňuje dle § 9 zákona o daních z příjmů a jako výdaje si uplatňuje daňové odpisy. Činžovní dům tedy není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku. Manžel se rozhodl činžovní dům prodat své manželce, a to samozřejmě za cenu obvyklou, neboť se jedná o spojené osoby. Znamená to pro manželku, že musí dle § 30 odst. 10 pokračovat v daňovém odepisování po manželovi nebo vstupní cenou bude v jejím případě pořizovací cena (zejména kupní cena + daň z nabytí) a začne s daňovým odpisováním znovu? Nájmy budou plynule pokračovat dále jen se změní pronajímatel. Nemůže být v tomto případě manželka považována za právního nástupce ve smyslu zmíněného ustanovení? Byla by situace jiná, kdyby k tomu samému prodeji došlo mezi nespojenými osobami s tím, že by kupující pokračoval s nájmy bytů činžovního domu? Činžovní dům vlastní pouze manžel (tj. předmět prodeje není v SJM).

Odpověď:

Kupující bude vždy daňové odepisování začínat znovu. Základem pro výpočet odpisů bude kupní cena bez hodnoty pozemků.  Při zařazování nemovitosti pořízené koupí se takto bude postupovat mezi spojenými i nespojenými osobami včetně prodeje mezi manželi.

Při prodeji majetku mezi manželi je důležité, aby se jednalo o majetek, který není ve společném jmění manželů a současně aby prostředky, kterými manželka bude kupní cenu hradit také ze SJM nepocházely.

 

Pokračování v započatém odepisování dle § 30 odstavec 10 písmeno j) se týká případů majetku zahrnutého do obchodního majetku, u kterého byl převod mezi manžely proveden rozšířením, respektive zúžením společného jmění manželů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.