Prodej pozemku s rozestavěnou stavbou

Datum: 25.02.2023

Dotaz:

Fyzická osoba koupila pozemek v roce 2007. Datum nabytí pozemku je v roce 2007 (zápis do KN). Na pozemku vznikla rozestavěná stavba – před 1. 1. 2021. Nejedná se o obchodní majetek. V roce 2023 dojde k prodeji uvedené nemovitosti. Časový test pro osvobození posuzuji podle §4, odst. 1, písm. b) ZDP – lhůta 5 let. Před přijetím NOZ v roce 2012 bylo důležité u rozestavěné stavby datum zápisu rozestavěné stavby do KN, dům byl považován za samostatný objekt – se samostatným dnem nabytí. Nyní stavba přebírá lhůtu daného pozemku, není rozhodné, kdy byla stavba zapsána do KN. Bude při prodeji v roce 2023 osvobozen prodej i rozestavěné stavby, když k zápisu rozestavěné stavby do KN dojte v letech 2018 – 2020?

Odpověď:

Občanský zákoník v § 506 stanovuje, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Jedná se o tzv. superficiální zásadu, která spočívá v tom, že stavby a rostliny, stejně jako vše ostatní, co se nachází na pozemku a je s ním pevně spojeno, je součástí tohoto pozemku. Vlastníkem staveb a všech takových věcí pevně s pozemkem spojených je pak osoba, která je vlastníkem pozemku.

Při prodeji vlastník převádí pozemek se všemi jeho součástmi včetně rozestavěné stavby. Proto pro běh lhůty pro osvobození příjmu z prodeje dle § 4 odstavec 1 písmeno b) zákona o daních z příjmů není relevantní datum vzniku rozestavěné stavby, ale okamžik nabytí pozemku.

V roce 2023 bude příjem z prodeje pozemku nabytého v roce 2007 jehož součástí je i rozestavěná stavba osvobozen, neboť doba mezi nabytím a prodejem je delší než pět let.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.