Prodej nebytového prostoru u OSVČ s paušálními výdaji 6/2019

Dotaz:

OSVČ- neplátce DPH, koupila v rámci svého podnikání před 20 lety nebytový prostor, kde provozovala kadeřnictví. Po celou dobu uplatňovala výdaje paušálem. Při uplatňování výdajů paušálem neexistuje obchodní majetek, OSVČ však měla na nemovitost založenou kartu majetku. Nyní se chystá nemovitost prodat. 1) Musí prodej v DPFO uvádět do nějakého paragrafu? 2) Hraje pro účely daně z příjmu nějakou roli fakt, že byl majetek evidován v majetku, i když byly po celou dobu uplatňovány výdaje paušálem?

Odpověď:

Příjem z prodeje nebytového jednotky je osvobozen od daně z příjmů přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku. Přičemž se obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odstavec 4 zákona o daních z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Tazatel uvádí, že po celou dobu svého podnikání uplatňoval výdaje v paušální výši a nevedl účetnictví ani daňovou evidenci. Z toho důvodu mu nemohl vzniknout obchodní majetek a příjem z prodeje nebytového prostoru bude od daně z příjmů i přesto, že nebytový prostor evidoval na kartě majetku.

Osvobozený příjem se na daňové přiznání neuvádí.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.