Prodej domu s pozemkem

Datum: 28.08.2019

Dotaz:

Fyzická osoba nepodnikající koupila v roce 2015 pozemek za cca 775 tis. Kč. V březnu 2017 na něm zkolaudovala dům postavený svépomocí, doklady neschovávala, a bydlela v něm. V listopadu 2017 dům s pozemkem prodala za 3 750 tis. Kč. Odhad při prodeji byl na částku 4130 tis. Kč, z toho pozemek 131 tis. Kč. Příjem z prodeje 3750 tis. Kč podléhá dani z příjmů. Je nutné rozdělit příjem na část související s prodejem stavby a na část související s prodejem pozemku? Pokud se prodejní cena rozdělí v poměru podle odhadu, bude prodejní cena pozemku cca 119 tis. Kč, tudíž vznikne daňově neuznatelná ztráta z prodeje pozemku 656 tis. Kč a základ daně bude 3631 tis. Kč. Pokud by se příjem z prodeje dělit nemusel, bude základ daně 2975 tis. Kč. Prosím o návod, jak pracovat s prodejní cenou.

Odpověď:

Pořizovací (kupní) cena pozemku je u fyzické osoby daňově relevantním nákladem maximálně do výše dosaženého příjmu prodejem. Ztrátu z prodeje pozemku nelze dle § 24 odstavec 2 písmeno t) bod 5) od daňového základu odečíst. Ztrátu z prodeje pozemků je nutné u fyzických osob zjišťovat dle jednotlivých pozemků. Při prodeji více pozemků nelze ziskové a ztrátové prodeje kompenzovat.

Fyzická osoba pořídila pozemek za 775 tis. Kč. Pozemek byl v roce 2017 prodán za částku 119 tis. Kč. Do základu daně vstoupí pořizovací cena maximálně do výše 119 tis. Kč.

Tazatel uvádí, že v domě měl prodávající před prodejem bydliště jen 8 měsíců. Tím nebyla splněna dvouletá podmínka bydliště pro osvobození z § 4 odstavec 1 písmeno a) zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje rodinného domu včetně souvisejícího pozemku, by mohl být od daně osvobozen dle § 4 odstavec 1 písmeno v) za podmínky, že poplatník použije příjem získaný z prodeje na obstarání nové bytové potřeby. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do 1 roku následujícího po roce, příjem obdržel. Příjem je osvobozen i v případě, že částku vynaložil na obstarání vlastní bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením.

Příjem má poplatník povinnosti oznámit správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém částku obdržel, nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.