Prodej domu - nesplnění časového testu

Datum: 27.06.2018

Dotaz:

Fyzická osoba na vlastním pozemku tři roky svépomocí postupně staví domek. Po dokončení kolaudace a užívání 6 měsíců. Neshody v manželství, rozvod, prodej domu z důvodů vypořádání. Není splněn časový test 2 roky bydlení? Podle všeho nastupuje zdanění rozdílů prodejní ceny a ceny pořízení, ale cena pořízení není známá - materiál dnes bez dokladů, vlastní práce neocenitelná ... Jak dále postupovat?

Odpověď:

Od daně z příjmů je osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 5 let. Stavby jsou od 1.1.2014 součástí pozemku. Proto začátek pětiletého časového testu počíná běžet nabytím vlastnického práva k pozemku a vznik stavby pro tyto účely není podstatný. Datum nabytí pozemku tazatel neuvádí, pokud by lhůta mezi nabytím pozemku a jeho prodejem (včetně stavby) byla delší než pět let, bude příjem osvobozen od daně.

Při nesplnění časového testu pěti let, bude příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku osvobozen, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Tazatel dům užíval 6 měsíců a proto ani tato podmínka splněna nebude.

Poslední možnost, jak příjem osvobodit dává zákon o daních z příjmů v § 4 odstavec 1) písmeno v. Příjem z prodeje rodinného domu ve kterém měl prodávající bydliště po dobu kratší 2 let je osvobozen, použije-li prodejem získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

Pokud poplatník nemá možnost získané prostředky využít na uspokojení vlastní bytové potřeby, bude povinen podat daňové přiznání a příjem zdanit. Základem daně bude příjem snížený o výdaje, za které poplatník věc prokazatelně nabyl, přičemž k hodnotě vlastní práce poplatníka se dle § 10 odstavec 5 při stanovení výdajů nepřihlíží.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.