Prodej apartmánu

Datum: 14.04.2021

Dotaz:

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nový apartmán (po kolaudaci) - při nákupu neuplatnila DPH (to je součástí vstupní ceny). V průběhu roku 2020 nebyla vykázána žádná ekonomická činnost vztahující se k tomuto apartmánu (ani ubytování ani nájem). Letos bude s. r. o. tento apartmán prodávat - předpokládáme, že musí z prodejní ceny odvést DPH (necelé 2 roky po kolaudaci). Lze i v tomto případě uplatnit poměrnou část DPH (ř. 60 daňového přiznání)? Pokud ano, musí se v roce 2021 upravit o část uplatněné DPH vstupní cena?

Odpověď:

Prodej apartmánu do pěti let po kolaudaci bude podléhat DPH. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty bude sjednaná prodejní cena.

Současně plátce může dodatečně uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu dle § 73 odstavec 3 zákona o DPH. Daň se uvede na řádky 43 a 47 daňového přiznání. Dodatečně lze uplatnit nárok na odpočet až 3 roky zpětně a tato lhůta bude v daném případě dodržena. Do základu daně z příjmů bude zahrnut rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou sníženou o uplatněnou daň z přidané hodnoty.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.