Příjmy § 7 a § 9 odvod DPH

Dotaz:

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, mám příjmy ze živnosti, provozuji restauraci ve vlastní nemovitosti. Nyní mi otec daroval nemovitost, Penzion, kde dosud on provozoval ubytovací služby. Já budu celý penzion pronajímat právnické osobě, plátce DPH. Nebudu nemovitost vkládat do obchodního majetku. Budu zdaňovat příjmy v § 9 a uplatňovat 30% výdajový paušál. (Skutečné výdaje se mi nevyplatí, protože odpisy nelze uplatnit-darovaná nemovitost). Pronájem penzionu musím zdaňovat 21%DPH, nebo osvobozovat DPH, i když pronajímám penzion který není je mým nepodnikatelským příjmem?

Odpověď:

Zákon o dani z přidané hodnoty nerozlišuje různé režimy pro zdanění příjmu z pronájmu a příjmu ze živnosti.

V DPH se zdaňují příjmy z „ekonomické činnosti“, kterou se rozumí činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje zejména činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu. Ekonomickou činností je také pronájem penzionu, i když není pro účely daně z příjmů zařazen v obchodním majetku.

Nájem nemovitostí je od DPH s určitými výjimkami osvobozen. Plátce se může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatní daň.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.