Příjem z prodeje nemovitosti vyřazené z obchodního majetku podnikatel

Datum: 23.02.2020

Dotaz:

Poplatník vede daňovou evidenci. V roce 2000 koupil jednu polovinu nemovitosti a v roce 2002 druhou. V roce 2019 uzavřel v listopadu kupní smlouvu na prodej celé nemovitosti a v prosinci pak dodatkem ke kupní smlouvě byla sjednána úhrada ve splátkách. Část v roce 2019 a část v roce 2020. Je možné tuto nemovitost vyřadit před uzavřením kupní smlouvy z obchodního majetku a prodej danit v § 10 ZDP? V roce 2019 je možno uplatnit do výdajů zůstatkovou cenu?

Odpověď:

Příjem z prodeje nemovité věci, kterou měl poplatník v obchodním majetku je osvobozen až po uplynutí pěti let od jejího vyřazení z obchodního majetku. Dnem vyřazení z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník tomto majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Daňový zákon nespojuje vyřazení majetku z obchodního majetku pouze s okamžikem jeho prodeje. Majetek lze z obchodního majetku vyřadit i dříve, tím, že o vyřazení učiní poplatník zápis na kartě majetku a přestane ho uvádět v daňové evidenci.

Příjem z majetku, který již nebude součástí obchodního majetku se zdaní jako ostatní příjem dle § 10. Splátku přijatou v roce 2019 uvede poplatník v daňovém přiznání za rok 2019 a jako výdaj uplatní část zůstatkové ceny maximálně do výše příjmu. V přiznání za rok 2020 uvede druhou splátku a jako výdaj zbývající část zůstatkové ceny, opět maximálně do výše příjmu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.