Příjem z prodeje nemovitosti dle § 10 ZDP ve splátkách

Datum: 12.02.2023

Dotaz:

Fyzická osoba v roce 2023 prodala 2 nemovitosti na základě 2 samostatných kupních smluv. Nemovitosti nebyly zařazeny v obchodním majetku, zároveň ani v jednom případě nebyl splněn test pro osvobození, tj. zdanění obou prodejů bude v §10 ZDP. Smlouva A: nabývací cena 1,5 mil. Kč, prodejní cena 1 mil. Kč, tj. ztráta 0,5 mil. Kč, cena uhrazena jednorázově v roce 2023. Smlouva B: nabývací cena 2 mil. Kč, prodejní cena 4 mil. Kč, zisk z prodeje 2 mil. Kč, prodejní cena u smlouvy B bude uhrazena ve 2 splátkách, první splátka ve výši 2 mil. Kč v roce 2023 a druhá splátka ve výši 2 mil. Kč v roce 2024. Celkem tedy z obou prodejů bude realizován zisk ve výši 1,5 mil. Kč. Jaký bude základ daně dle § 10 v roce 2023 a 2024? Příjem dle smlouvy B bude realizován jak v roce 2023 (2 mil. Kč), tak i v roce 2024 (2 mil. Kč). Je možné k příjmům ze smlouvy B v jednotlivých letech uplatnit nabývací cenu ve stejném poměru, v jakém budou vykázány příjmy?

Odpověď:

Příjem z prodeje nemovitých věcí, které nebyly zařazeny do obchodního majetku se zdaňují jako ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů. Dílčím základem daně je dle § 10 odstavec 4 ZDP příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu (ztrátě) se nepřihlíží. Jestliže příjem plyne i v dalších zdaňovacích období, uplatňují se výdaje dle § 10 odstavec 5 ZDP postupně, a to až do výše celkové částky, kterou lze dle zákona o daních z příjmů uplatnit.

 

Fyzická osoba v roce 2023 obdrží příjem ze smlouvy A i B celkem 3 mil Kč. Jako výdaj uplatní nabývací cenu ze smlouvy A ve výši 1,5 mil Kč a část nabývací ceny ze smlouvy B ve výši 1,5 mil Kč. V roce 2023 bude dílčí základ daně roven nule.

V roce 2024 obdrží doplatek ze smlouvy B ve výši 2 mil Kč a uplatní zbývající část nabývací ceny ze smlouvy B ve výši 0,5 mil Kč. Dílčí základ daně v roce 2024 bude ve výši 1,5 mil Kč.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.