Přijatá záloha a DPH

Datum: 20.05.2022

Dotaz:

Jsme firma s. r. o. a přijali jsme zálohu bez DPH na materiál od stálého zákazníka na blokaci plechů na zakázku, která se uskuteční až v říjnu letošního roku. Chtěla jsem se zeptat, jestli musím vystavit daňový doklad s DPH při přijetí platby?

Odpověď:

Odpověď na Vaši otázku dává zákon o DPH v § 20a:

(1) Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(2) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

(3) Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:

a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c) místo plnění.

Přijetím zálohy na dodávku plechů vzniká situace, kdy je přijata úplata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Předpokládáme, že je znám dodavatel i místo plnění – to znamená, že plnění známo dostatečně určitě a plátce má povinnost z úplaty přiznat daň a vystavit daňový doklad.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.