Převod nemovitosti z vlastního jmění na jediného společníka 7/2019

Dotaz:

Firma má jediného společníka a vlastní pozemek. Společník jako jediný přijme rozhodnutí o přeměně ve formě převodu jmění na společníka podle § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Na základě tohoto postupu by pak pravděpodobně nebyla placena daň z nabytí nemovitých věcí, neboť' předmětem daně je pouze úplatné nabytí vlastnického práva. Bude se platit daň z nabytí nemovitostí 4 % a jak bude daněn nepeněžní příjem společníka?

Odpověď:

Převod jmění na společníka upravuje zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Společníci obchodní společnosti mohou rozhodnout, že se obchodní společnost zruší bez likvidace a že jmění obchodní společnosti převezme jeden přejímající společník. Přejímající společník musí být ke dni podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem.


Převod jmění na společníka podléhá dle § 5 písmeno b) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., dani z nabytí nemovitých věci ve výši 4% z hodnoty převáděné nemovitosti. Nabývací hodnotou bude cena zjištěná ve smyslu § 12 zákonného opatření, a to s ohledem na skutečnost, že zjištěná cena je nabývací hodnotou ve všech případech, kdy není nabývací hodnotou sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota či zvláštní cena, resp. nelze použít některou z jiných cen, resp. hodnot.

 

Nepeněžní příjem nebude u společníka, který jmění převzal, zdaňován daní z příjmů. Společník pozemek zahrne do svého obchodního majetku a příjem zdaní v budoucnu při případném prodeji. Prodej pozemku by mohl být osvobozen po uplynutí časového testu pěti let od vyřazení pozemku z obchodního majetku poplatníka.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.