Převod inženýských sítí

Dotaz:

Společnost s r. o. A (investor) hradí veškeré poplatky, služby spojené s projektovou dokumentací atd., týkající se vybudování inženýrských sítí na 2 pozemcích ve vlastnictví společnosti a na jednom pozemku patřícím společnosti B.
Jedná se vybudování vodovodu, který bude pak darován obci (předpokládám, že pak by byly potřeba na každou společnost darovací smlouva) buď bezplatně, nebo za úplatu 1 Kč.
Je možná průběžná přefakturace těchto poplatků a služeb v poměru 1/3 nebo je vhodnější vše ponechat na majetkovém účtě spol. A a při ukončení prací přeúčtovat najednou?
Nebo jak nejlépe řešit?
Jak bude vyřešena uplatněná DPH u plynovodu - prozatím nevíme, jak bude řešeno, a elektropřípojek, na které jsou s dodavatelem el. energie již uzavřeny na každou společnost smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene (bude z každé společnosti fakturováno s DPH)?
Při bezúplatném zřízení věcného břemene (služebnosti inž. sítě - vedení troleje) vzniká povinnému nějaká daňová povinnost - a» už daň z příjmu, či DPH?

Odpověď:

Společnost A buduje inženýrské sítě na svých pozemcích a zároveň na pozemcích společnosti B. Náklady na stavbu budou rozdělovány v poměrné výši. část nákladů připadající na vybudování sítí na vlastních pozemcích povede společnost A na účtu pořízení majetku a náklady na vybudování sítě na pozemku ve vlastnictví společnosti B bude evidována jako pohledávka za společností B. Okamžik přeúčtování záleží na soukromoprávním ujednání obou společností.
Následně budou sítě převedeny na další subjekty (obec, rozvodné závody). Při bezúplatném převodu vzniká plátci povinnost odvést (vrátit) DPH z ceny bezúplatně převáděného majetku. Zákon o DPH považuje poskytnutí majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku uplatněn nárok na odpočet, za použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností.
Úplatné zřízení věcného břemene s dodavatelem el. energie podléhá dani z přidané hodnoty v základní sazbě 21%. Bezúplatně zřízená věcná břemena podléhají u povinného dani z příjmů. O hodnotu bezúplatného příjmu zvýší povinný základ daně dle § 23 odstavec 3 písmeno c) bod 14) ZDP a pokud je příjem využit pro dosahování zdanitelných příjmů lze základ daně o stejnou částku i snížit o stejnou částku dle § 23 odstavec 3 písmeno c) bod 8) ZDP. Bezúplatné zřízení věcného břemene není předmětem daně z přidané hodnoty.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA