Přeúčtování nákladů

Datum: 15.10.2004

Dotaz:

činností firmy jsou odtahy a opravy motorových vozidel. Zakázky mimo jiné získáváme od velkých firem, které poskytují asistenční služby motoristům.
Zmíněné firmy si diktují podmínky cenové i způsoby účtování. Konkrétní příklad : Zahraniční turista havaruje na území čR. Naše firma se musí postarat nejen o jeho vozidlo, ale například i o ubytování zákazníka. Celá akce se následně naúčtuje některé z asistenčních firem. Na faktuře pak účtujeme nejen za odtah a opravu vozidla, ale přefakturováváme i další náklady, které s případem vznikly, jejichž účetní kopie dokládáme. Vedlejšími náklady bývá nejčastěji zmíněné ubytování, dálniční známky, různé poplatky atd.
Nevím jak správně postupovat v účtování právě těchto vedlejších nákladů:
1) Zda tyto náklady, které se vzápětí stávají výnosy ve stejné výši účtovat přes pětkové a šestkové účty, nebo raději zvolit postup trojkových účtů.
2) Jak nakládat v těchto případech s DPH, zda dodržovat při přefakturacích původní sazby (ubytování – 5 % DPH), nebo jde-li o dálniční známku, kterou jsme koupili bez DPH, můžeme ji také bez DPH přeúčtovat?

Odpověď:

Přeúčtování nákladů
Postup přeúčtování určitých nákladů prostřednictvím zúčtovacích vztahů by bylo možno použít v tom případě, že by smlouva o ubytování byla uzavřena přímo mezi hotelem a asistenční službou. A autoopravna by opravdu pouze přeúčtovávala náklady patřící asistenční službě.
Pokud je smluvní vztah uzavřen mezi hotelem a autoopravnou, je nutno účtovat ubytovací služby prostřednictvím nákladů a výnosů. V tomto případě autoopravna sama ubytovací služby nakupuje a prodává.

Sazby DPH
U sazeb daně z přidané hodnoty je potřeba rozlišovat, zda další náklady účtované k opravě automobilu jsou pouze vedlejším plněním k službě hlavní, nebo zda se jedná o samostatné plnění. Pokud by se o vedlejší plnění jednalo, jejich daňový režim by sdílel daňový režim služby hlavní. V praxi by mohlo jít například o hlavní službu – opravy vozidel a službu vedlejší - odtah vozidla.
V případě, že firma poskytne i ubytování, bude se jednat o samostatné plnění, a plátce daně uplatní sníženou sazbu daně. Přitom není podstatné, zda tuto službu nakoupil a nebo ji poskytuje ve svém ubytovacím zařízení. Podobně bude plátce postupovat i při prodeji dálniční známky. Prodej dálniční známky nepodléhá dani z přidané hodnoty, protože se nejedná o poskytování služeb ani o dodání zboží ve smyslu § 2 zákona o DPH.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.