Přestavba rodinného domu

Datum: 14.11.2022

Dotaz:

Jsme právnická osoba, plátce DPH, koupili jsme rodinný dům, nyní vyřizujeme stavební povolení na přestavbu na bytový dům s 5 byty. Můžeme si uplatňovat DPH na vstupu za pořízení materiálu a služeb při přestavbě tohoto domu?

Odpověď:

Podmínky nároku na odpočet upravuje zákon o DPH v § 72. Zákon zde umožňuje plátcům odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, které v rámci svých ekonomických činností použijí pro účely uskutečňování určitých plnění na výstupu. Jedná se zejména o dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, případně osvobozených plnění s nárokem na odpočet.

 

Jak je zřejmé, nárok na odpočet vychází z účelu, ke kterému bude rodinný dům právnické osobě sloužit. Zde si můžeme představit několik možností:

  • Právnická osoba po ukončení výstavby dům prodá, buď v celku nebo po jednotlivých bytech. Pokud prováděná přestavba bude tzv. „podstatnou změnou stavby“ bude prodej domu podléhat DPH a plátce má při přestavbě nárok na odpočet daně.
  • Právnická osoba bude dům využívat pro svou činnost – výrobu, kanceláře a současně činnost plátce podléhá DPH i v tomto případě lze při přestavbě nárokovat odpočet daně.
  • Dům bude po dokončení sloužit jako penzion – ubytovací služby podléhají dani z přidané hodnoty a plátce také bude mít nárok na odpočet daně.

 

Naopak plátce nebude mít nárok na odpočet, pokud dům bude využívat k činnostem, které jsou od DPH osvobozené bez nároku na odpočet, případně k činnostem, které nejsou předmětem daně. Jako příklad lze uvést dlouhodobý pronájem domu, případně využití bytů pro bydlení zaměstnanců společnosti.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.