Přestavba bytového domu na ubytovnu

Dotaz:

Snížená sazba DPH se uplatní u stavebních prací provedených na dokončené stavbě (§ 48). Stavbu pro bydlení definuje zákon o DPH odkazem na katastr. Stavební firma řeší sazbu DPH pro tento případ: Aktuálně stojí funkční stavba -bytový dům, který splňuje definici stavby pro bydlení s odkazem na katastr. Nyní se budou provádět stavební úpravy s tím, po dokončení těchto úprav už nebude stavba splňovat definici stavby pro bydlení, konkrétně vznikne ubytovna a hotel. Otázka je, zda stále řešíme pouze stav před zahájením stavby a vůbec nebereme v potaz, co po stavebních úpravách vznikne a sazba DPH bude ve snížené sazbě, nebo půjde o sazbu základní, pak prosím o info, z čeho to vyplývá?

Odpověď:

První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení. Stavbou pro bydlení rozumí zákon o DPH mimo jiné i bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Tazatel provádí stavební úpravy na dokončené stavbě pro bydlení a zákon žádné jiné podmínky pro použití snížené sazby nestanovuje. Proto dle gramatického výkladu § 48 je možné využít sazbu 15%.

Směrnice Rady EU, která je implementována do zákona o DPH umožňuje členským státům uplatnit sníženou sazbu daně u dodání, výstavba, renovace a přestavba bytů v rámci sociální politiky.

Tím zcela jistě přestavba bytového domu na hotel není. Je tedy pravděpodobné, že správce daně bude při výkladu ustanovení § 48 vycházet z rozhodnutí Městského soudu v Praze č.28 Ca 307/98-30, ve kterém MS rozhodl, že v obdobném případě se již nejednalo o přestavbu stávající stavby, ale o výstavbu.

To dokumentuje již zveřejněný názor finanční správy v Koordinačním výboru KDP ČR č. 230/12.03.08: Vzniká-li v důsledku změny (podle nového znění zákona v důsledku provedení stavebních a montážních prací) bytového či rodinného domu jednotka ve smyslu NOZ, stanoví se sazba daně podle povahy nově vzniklé jednotky, i když nedošlo ke změně statusu stavby (tj. dům i po změně stavby splňuje parametry bytového či rodinného domu). Jde-li tedy o vznik nebytové jednotky nebo jednotky obytného prostoru nad 120 m2, použije se sazba základní, vznikne-li jednotka obytný prostor o velikosti do 120 m2, uplatní se snížená sazba daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.