Přechodné ubytování poskytované zaměstnancům

Dotaz:

Společnost s. r. o. si pronajímá nemovitost pro ubytování svých zaměstnanců (zaměstnanci za ubytování neplatí). Nemovitost nebyla vybavená. Pronájem a energie jsou daňovým nákladem s nárokem na DPH, ale jak je to s vybavením této nemovitosti (pračka, lednička, nábytek, povlečení..atd.) z pohledu daně z příjmu i DPH?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů osvobozuje hodnotu přechodného ubytování u zaměstnanců od daně z příjmů maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně. Musí se jednat o ubytování poskytované v souvislosti s výkonem práce a zaměstnanec nesmí mít v obci ubytování trvalé bydliště.

Při překročení částky 3 500 Kč, bude hodnota ubytování vstupovat jako nepeněžní plnění do základu daně ze závislé činnosti zaměstnanců.

Na straně společnosti jsou náklady vynaložené na ubytování daňově účinné dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5, pokud je závazek poskytnout přechodné ubytování zakotven v pracovní smlouvě jako povinnost zaměstnavatele, nebo je stanoven ve vnitřním předpise. To platí i pro náklady vynaložené na vybavení ubytovacího zařízení (pračka, lednička, nábytek, povlečení atd.).

Z pohledu zákona o DPH se jedná o bezúplatně poskytované služby, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Proto plátce nebude mít nárok na odpočet z plnění na vstupu, které souvisí s bezúplatně poskytovaným ubytováním.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.