Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočet DPH?

Datum: 10.10.2019

Dotaz:

Dobrý den, společnost - plátce DPH koupila několik pozemků (na sebe navazujících). Některé jsou určené k zastavění - mají přípojky, některé jsou biokoridor. Do budoucna se bude na pozemcích (stavebních) buď stavět, nebo se prodají. Pozemky v současné době společnost upravuje - probíhají tam nějaké práce - navážení štěrku, srovnávání terénu a pod. Faktury za práce jsou včetně DPH. Dotaz je, zda si firma může nárokovat odpočet DPH? A pokud ano, tak u všech pozemků, nebo pouze stavebních? Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije zejména pro účely uskutečňování zdanitelných plnění. U plnění, která budou použita pro účely uskutečňování osvobozených plnění, plátce nárok na odpočet nemá.

 

Dodání pozemku je obecně od daně z přidané hodnoty osvobozeno. Výjimku tvoří dodání tzv. stavebního pozemku. Stavebním pozemkem zákon rozumí pozemek na kterém

a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a

1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo

2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo

 b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

 

Převod pozemků, které nejsou stavebními pozemky bude od DPH osvobozen a proto plátce nemá na odpočty ze vstupů vztahujícím se k těmto pozemkům nárok.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.