Postoupení technického zhodnocení najatého majetku

Datum: 30.03.2020

Dotaz:

Nájemce hotelu (plátce DPH) se souhlasem pronajímatele provedl a odepisoval technické zhodnocení. Na základě smlouvy původní nájemce úplatně postoupil na nového nájemce práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy vč. provedeného technického zhodnocení. Zhodnocení bylo pro účely stanovení náhrady oceněno zůstatkovou daňovou cenou u původního nájemce (uplatňoval zrychlené odpisy). Bude úplata za převod TZ podléhat DPH na výstupu? Hotel byl pořízen v roce 2000 a je u majitele zařazen v 5. odpisové skupině. Nový nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Odpověď:

Při cesi nájemní smlouvy může být úplata dle smluvních ujednání buď považována za „odstupné“ za postoupení smlouvy nebo se může jednat o úhradu výdajů vynaložených původním nájemcem na technické zhodnocení. Odstupné by nový nájemce uplatnil jako daňový výdaj dle § 24 odstavec 1 zákona o daních z příjmů v časovém rozlišení v souladu s účetními předpisy.

Úhradu výdajů na technické zhodnocení zaeviduje nový nájemce jako jiný majetek ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) ZDP. Technické zhodnocení zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn najatý hmotný majetek u vlastníka a může zahájit daňové odpisování metodou dle ZDP jako v prvním roce odpisování. 

V této souvislosti považuji na důležité upozornit na překvapivé rozhodnutí NSS 7 Afs 28/2013-23 ze dne 25.9.2014, ve kterém soud konstatoval, že v této situaci nový nájemce nemůže technické zhodnocení daňově odpisovat. Toto rozhodnutí vyvolalo velký rozruch a začaly se objevovat i jiné právní názory na řešenou otázku. Zatím se zdá, že jde spíše o ojedinělý názor, což také potvrdilo Generální finanční ředitelství při projednávání koordinačního výboru ze dne 24.1.2018 č. 516/24.01.18

Z pohledu DPH je úplata za vynaložené náklady původním nájemcem úplatou za zdanitelné plnění a bude dani z přidané hodnoty podléhat.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.