Pořizovací cena nemovitého majetku - daň z nabytí

Dotaz:

V odpovědi je uvedeno, že u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, daň z nabytí nemovitých věcí nevstupuje do pořizovací ceny a je výdajem podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů. Můžete mi prosím doplnit, ve kterém zákoně popř.jiném právním předpise, je tato informace uvedena?

Odpověď:

Tato informace je uvedena právě v § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů. Zde je doslova uvedeno, že daňovým výdajem je daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byla zaplacena a není součástí ocenění majetku. Daň z nabytí je součástí ocenění jen u poplatníků, kteří vedou účetnictví. Ti mají povinnost zaúčtovat k datu zařazení majetku pomocí dohadných položek i daň z nabytí nemovitých věcí. Dohadné položky jsou nástrojem k docílením akruálního principu v účetnictví. U poplatníků, kteří účetnictví nevedou, se časové rozlišování neuplatňuje. Proto daň z nabytí, která se hradí až 3 měsíce po zařazení majetku, nezvyšuje vstupní cenu a je považována za přímý výdaj snižující základ daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.