Podnikání v budově vyřazené z obchodního majetku.

Datum: 10.11.2021

Dotaz:

OSVČ měla do roku 2019 zahrnutou v obchodním majetku budovu (spolu s pozemky), ve které podnikala. K 1. 1. 2019 tuto budovu z OM vyřadila. Na kartě majetku je uvedeno k tomuto datu vyřazení z OM s poznámkou, že budova je ještě částečně ekonomicky využívána. Žádné náklady spojené s provozem a údržbou budovy nejsou v účetnictví uplatňovány. 1) Je tedy budova z OM vyřazena i přes skutečnost, že se v ní v omezené míře podniká? 2) Pokud by došlo k prodeji budovy, platí pro tento případ 5letý časový test pro osvobození od daně z příjmu (OSVČ ji nabyla před rokem 2020 a z OM byla rovněž vyřazena před rokem 2020) nebo platí 10letý časový test?

Odpověď:

Příjem z prodeje nemovité věci je osvobozen od daně, pokud mezi nabytím a prodejem uplynulo více jak 5 let. U nemovitostí pořízených v roce 2021 a později se lhůta pro osvobození prodlužuje na 10 let. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou vloženy do obchodního majetku. Lhůta 5ti nebo 10ti let se znovu rozebíhá po vyjmutí věci z obchodního majetku.

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Pro vznik obchodního majetku není důležité, zda poplatník v nemovité věci podniká. Podstatné je, zda věc eviduje v účetnictví nebo daňové evidenci.

Tazatel uvádí, že budova byla vyřazena z obchodního majetku před rokem 2020, proto se při případném prodeji uplatní pětiletý časový test.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.