Podnájem propachtované budovy osobě blízké majiteli budovy

Datum: 26.03.2019

Dotaz:

Fyzická osoba vlastní památkově chráněnou budovu vč. okolních zemědělských pozemků. Veškerý tento majetek užívá na základě pachtovní smlouvy s.r.o., ve které je majitel nemovitostí 100% vlastníkem. V současné době se plánuje přestěhování fyzické osoby do části propachtované budovy. Je zájem na tom, aby pachtovní smlouva zůstala nezměněna a veškeré výdaje související s údržbou budovy hradila s.r.o. Může s.r.o. účtovat fyzické osobě (vlastníkovi) „podnájem“ v ceně obvyklé za užívání části nemovitosti? Pokud ne, je možné účtovat podnájem v ceně obvyklé manželce vlastníka za předpokladu, že SJM je rozděleno? Popř. jiným osobám blízkým, které budou v části budovy ubytovány?

Odpověď:

Nájemní vztah, ve kterém by vlastník budovy byl současně i podnájemcem, není dle § 2215 odstavec 1) občanského zákoníku možný. Naopak podnájemcem může být jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba odlišná od vlastníka budovy a nájemce, včetně osob blízkých vlastníkovi za předpokladu dodržení obvyklých cen.

Zde však považujeme za důležité připomenout nebezpeční institutu zneužití práva. Jedná se o situaci, kdy daňový subjekt postupuje přesně podle textu zákona, ale důvod zvoleného postupu je pouze dosažení úspory na dani. To může být následně zpochybněno správcem daně s tím, že zákon byl sice dodržen, ale došlo k jeho zneužití.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.